Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności.  OE - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Miasto Płock i uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
2. Wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
3. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
4. Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, także opinia tego ministra o spełnieniu ww. wymagań.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w terminie 30 dni od złożenia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja o nadaniu uprawnień szkoły publicznej placówce niepublicznej lub decyzja o odmowie nadania uprawnień szkoły publicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
- za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta Płocka Wydział Edukacji i Kultury, 09-400 Płock, Stary Rynek 1
- osobiście: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Edukacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2016 r. poz. 1257).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
data publikacji: 
wtorek, 25 sierpnia 2015, godz. 11:56
ostatnia zmiana: 
wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:00 -> historia zmian  (20)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
2 143

Stopka