Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2414/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 września 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Gminy - Miasto Płock do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) na targi CITYSCAPE Dubaj 2008, odbywające się w dniach 5 – 11 października 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, i z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 214, poz. 1806 z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i § 11 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego Zarządzeniem Nr 2208/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2326/08 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 1 września 2008, zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wyrażam zgodę na wyjazd do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) delegacji Miasta Płocka w składzie:
1.Witold Rogowiecki – Dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą,
2.Joanna Michalak – Główny Specjalista w Oddziale Rozwoju Gospodarczego,

2.Celem wyjazdu jest udział delegacji w targach CITYSCAPE Dubaj 2008, odbywających się w dniach 5 - 11 października 2008 roku.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 750, rozdział 75075, §4420 oraz §4300, zadanie 03/WRM.I/G - Promocja Gospodarcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2414/08 z dnia 26 września 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 04 listopada 2008, godz. 10:49
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 listopada 2008, godz. 10:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 507

Stopka