Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 75/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2003 rokuw sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w żłobkach miejskich.


Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.


Ustalić miesięczną odpłatność za przygotowanie posiłków w żłobkach miejskich na terenie miasta Płocka w wysokości:
a) kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków,
b) 80,- zł – jako zryczałtowanej opłaty za przygotowanie posiłków.


§ 2.

Ustalić w razie nieobecności dziecka w żłobku zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka ustalonej w wysokości kosztu określonego w § 1 pkt. a, odniesionej do ilości dni roboczych żłobka.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 1062/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 r.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Roliraddrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 75/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2003 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:33
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 538

Stopka