Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3967/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 września 2005 roku.

w sprawie:  wynajęcia  mieszkania  nr 15 w budynku przy  ulicy Jakubowskiego 5 w Płocku do remontu na koszt własny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 153, poz.1271 z 2002r. Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 102, poz.1055 z 2004r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) oraz § 2 ust.1 pkt 9 i § 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420), zarządza się co następuje:       

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Agnieszki Szulc do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Jakubowskiego 5 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 37,51m2 , mieszkalnej 21,75m2 pod warunkiem wykonania remontu lokalu oraz uiszczenia należnej kaucji mieszkaniowej. 

§ 2

Remont lokalu Agnieszka Szulc wykona we własnym zakresie, zgodnie z protokołem typowania robót sporządzonym przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.    

§ 3

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta po wykonaniu remontu i wpłaceniu kaucji mieszkaniowej.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3967/05 z dnia 20 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 12:32
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 12:32 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 548

Stopka