Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WSR - 02.

 

Wpisowi do ewidencji klubów sportowych podlegają uczniowskie kluby sportowe mające siedzibę na terenie Miasta Płock.
W celu ewidencji nowego uczniowskiego klubu sportowego Komitet Założycielski zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do ewidencji, do którego należy dołączyć:
1. statut uczniowskiego klubu sportowego (2 egzemplarze);
2. listę założycieli (minimum 7 osób), zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
3. protokół z zebrania założycielskiego wraz z:
- listą obecności,
- uchwałą o utworzeniu uczniowskiego klubu sportowego,
- uchwałą o powołaniu Komitetu Założycielskiego,
- uchwałą o przyjęciu statutu;
4. informację o adresie siedziby uczniowskiego klubu sportowego.
W celu dokonania zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych należy złożyć wniosek o dokonanie zmian, do którego należy załączyć protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z:
- listą obecności,
- uchwałami Walnego Zebrania Członków w sprawie wnioskowanych zmian,
- statutem (2 egzemplarze), jeśli zmiany go dotyczą.
W celu uzyskania wypisu z ewidencji należy złożyć wniosek o wydanie wypisu.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, budynek E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 4 ust. 4 – 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. Poz. 176 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 243 poz. 1449).
3. Art. 9 – 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
4. Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WSR - 02.
data publikacji: 
piątek, 05 grudnia 2014, godz. 09:55
ostatnia zmiana: 
środa, 12 lipca 2017, godz. 12:29 -> historia zmian  (18)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
2 629

Stopka