Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WPR - 02.

 

Wpisowi do ewidencji klubów sportowych podlegają uczniowskie kluby sportowe mające siedzibę na terenie Miasta Płock.
W celu ewidencji nowego uczniowskiego klubu sportowego Komitet Założycielski zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do ewidencji, do którego należy dołączyć:
1. statut uczniowskiego klubu sportowego (2 egzemplarze);
2. listę założycieli (minimum 7 osób), zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
3. protokół z zebrania założycielskiego wraz z:
- listą obecności,
- uchwałą o utworzeniu uczniowskiego klubu sportowego,
- uchwałą o powołaniu Komitetu Założycielskiego,
- uchwałą o przyjęciu statutu;
4. informację o adresie siedziby uczniowskiego klubu sportowego.
W celu dokonania zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych należy złożyć wniosek o dokonanie zmian, do którego należy załączyć protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z:
- listą obecności,
- uchwałami Walnego Zebrania Członków w sprawie wnioskowanych zmian,
- statutem (2 egzemplarze), jeśli zmiany go dotyczą.
W celu uzyskania wypisu z ewidencji należy złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Płocka o wydanie wypisu z ewidencji.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Promocji i Sportu, Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, budynek A.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 4 ust. 4 – 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1449).
3. Art. 9 – 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.).
4. Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WPR - 02.
data publikacji: 
piątek, 05 grudnia 2014, godz. 09:55
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:35 -> historia zmian  (20)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 953

Stopka