Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4005/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 września 2005r.

w sprawie: zaopiniowania planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2005 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), pkt. 23 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem” przyjętych Zarządzeniem Nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 roku i zmienionych Zarządzeniem Nr 1437/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku,
zarządzam  co następuje:

§ 1.

Zaopiniować plan działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2005 rok po dokonanych zmianach stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 3656/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zaopiniowania planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2005 rok po dokonanych zmianach.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4005/05 z dnia 29 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 12:00
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 12:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 547

Stopka