Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 367/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1


1.Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Płocka i Gminą Stara Biała w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała.
2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z Wójtem Gminy Stara Biała porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Płocka prowadzenia transportu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 367/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
data publikacji: 
wtorek, 06 stycznia 2004, godz. 12:19
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 stycznia 2004, godz. 12:19 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 587

Stopka