Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXIV - 25-10-2016

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /24, 4 KB plik: /24, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 października 2016 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.
4) Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
5) Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka z 27.09.2016 roku.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z 14.10.2016
roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2016-2039,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,
3. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz realizacji projektu pt. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne),
4. wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego przekazanego do dyspozycji Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa,
5. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2017 rok”,
6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jędrzejewo,
7. nabycia przez Gminę-Miasto Płock w formie darowizny prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Rybaki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 1/11, 1/12 oraz 1/13 o łącznej pow. 4,4770 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa),
8. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr 1375 położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza,
9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
10. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Marianowi Wilkowi.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXIV - 25-10-2016
data publikacji: 
wtorek, 18 października 2016, godz. 12:01
ostatnia zmiana: 
wtorek, 18 października 2016, godz. 12:05 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 686

Stopka