Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1911/04
PREZYDENTA  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 maja 2004 roku

w sprawie: nabycia przez Gminę Płock prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej położonej w Płocku  przy ul. Portowej oznaczonej  nr ewidencyjnym  3101/16 stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: Dz.U z 2002r, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984:Nr 153, poz.1271: Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r,Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568), w oparciu o art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz.543, ze zm.Dz.U z 2001r. Nr 129 poz.1447:Nr154 poz.1800: Dz.U z 2002r Nr 25 poz.253 Nr 74 poz.676: Nr 113 poz.984: Nr 126 poz.1070: Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,720,721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152 i Nr 162, poz.1568 i Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, Dz.U z 2004r Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.177) w związku z  § 1  Uchwały  Rady Miasta Płocka Nr795 /XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres 3 lat
- Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

 

§ 1.


Wyraża zgodę na nabycie przez Gminę Płock prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej położonej w Płocku  przy ul. Portowej oznaczonej  nr ewidencyjnym  3101/16 stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest Auto – Port Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

§ 2.


Zaakceptować cenę nabycia:
-   działka nr  3101/16 o pow. 166  m2 położona w Płocku   przy  ul. Portowej
na kwotę  2 822,00 zł


§ 3.

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§ 4.

Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2004 r. Dział 700 Rozdział  70005 § 6050   - wykupy gruntów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1911/04 z dnia 26 maja 2004r.
data publikacji: 
czwartek, 03 czerwca 2004, godz. 12:00
ostatnia zmiana: 
czwartek, 03 czerwca 2004, godz. 12:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 558

Stopka