Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 624/11
Zarządzenie Nr 644/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 maja 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd reprezentacji miasta Płocka w judo oraz przedstawiciela miasta Płocka na XI Międzynarodowy Turniej Judo Citta di Forli w Forli (Włochy) w dniach 31.05 - 4.06.2007r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) i § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007z dnia 30.01.2007 r.,
zarządzam, co następuje:
§ 1

Wyrażam zgodę na wyjazd pani Marioli Hincz-Popowskiej - podinspektora w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą wraz z grupą judoków (lista osób stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia) do Forli we Włoszech.

§ 2

Cel wyjazdu: udział w XI Międzynarodowym Turnieju Judo "Citta di Forli", odbywającym się w dniu 2 czerwca 2007r. w Forli

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, środki WPZ, dział 750, rozdział 75075, §4420, zadanie 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) oraz środki WKS, dział 926, rozdział 92695, §4420, zadanie 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Załącznik do Zarządzenia nr 644/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 maja 2007r.

Lista grupy judoków:
1. Bluszcz Paweł, ur. 1993, zawodnik
2. Ziółkowski Przemysław, ur. 1992 r., zawodnik
3. Ciechomski Patryk, ur. 1993 r., zawodnik
4. Smorzewska Dorota, ur. 1992 r., zawodniczka
5. Bogucki Patryk, ur. 1993 r., zawodnik
6. Palewski Mateusz, ur. 1986 r., zawodnik
7. Maciejewska Dagmara, ur. 1989 r., zawodniczka
8. Kuczmarska Milena, ur. 1993 r., zawodniczka
9. Smorzewski Łukasz, trenedrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 644/07 z dnia 23 maja 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 18 czerwca 2007, godz. 07:45
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 18 czerwca 2007, godz. 07:45 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 614

Stopka