Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja LI- 27-09-2018

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /51, 4 KB plik: /51, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 
Wyniki głosowań LI   plik: pdf, 7253 KB plik: pdf, 7253 KB

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 września 2018 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
4) Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i zmiany w zatrudnieniu.
5) Informacja nt. realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka.
6) Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta Płocka z 30.08.2018 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2018-2039 (druk nr 871),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 872),
3. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021” (druk nr 858),
4. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2019 rok (druk nr 859),
5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Judyma (obr.3) (druk nr 860),
6. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku (druk nr 861),
7. uchylenia uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psów (druk nr 869),
8. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 870),
9. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Enkhbaatarowi Dambadarjaa (druk nr 865),
10. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Naworskiemu (druk nr 866),
11. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Annie Bramskiej (druk nr 867),
12. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Wiktorowi Bramskiemu (druk nr 868),
13. skargi Pani Ewy Kopcińskiej z dnia 3.06.2018 r. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską dotyczącej niewypłacenia pieniędzy z tytułu nieobecności córki w DPS, w związku z pobytem w szpitalu (druk nr 862),
14. skargi Pani Małgorzaty Klimczewskiej z dnia 3.06.2018 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 863),
15. skargi Państwa Teresy i Franciszka Siemiątkowskich z dnia 13.03.2018 r. na Prezydenta Miasta Płocka i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku mieście na prawach powiatu (druk nr 864).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja LI- 27-09-2018
data publikacji: 
czwartek, 20 września 2018, godz. 09:57
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 września 2018, godz. 10:00 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 687

Stopka