Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Podatek rolny i leśny - stawki na 2019 r.  OPO - 07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:   
- informacja w sprawie podatku rolnego (podatek rolny dla osób fizycznych) z załącznikami
- deklaracja na podatek rolny (osoby prawne) z załącznikami
- informacja w sprawie podatku leśnego (podatek leśny dla osób fizycznych) z załącznikami
- deklaracja na podatek leśny (osoby prawne) z załącznikami
Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3.

Wersja elektroniczna (ePUAP):
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
IR-1 Informacja o gruntach
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
IL-1 Informacja o lasach

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego (podatek rolny dla osób fizycznych)
- wypełniona deklaracja na podatek rolny (osoby prawne)
- wypełniona informacja w sprawie podatku leśnego (podatek leśny dla osób fizycznych)
- wypełniona deklaracja na podatku leśny (osoby prawne)

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- ustalana według stawek podatkowych dla każdego podatnika (osoby fizyczne)
- naliczana indywidualnie przez osobę prawną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi w złożonej deklaracji (osoby prawne)
Stawka podatku rolnego na 2020 rok:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego
2. Dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne do 1 ha fizycznego - 292,30 zł
Stawka podatku leśnego na 2020 rok:
1. Dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty leśne - 42,7328 zł od 1ha fizycznego lasu.
2. Dla rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,3664 zł od 1ha fizycznego lasu.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Kasa Urzędu Miasta (I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- podatek leśny (osoby prawne) – płatny w  ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca  za dany miesiąc
- podatek leśny (osoby fizyczne) – płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
- Podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne) - płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Uwaga: W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł - podatek jest płatny jednorazowo w terminie platności pierwszej raty.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje,  informacje o gruntach i o lasach) należy złożyć  w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze,  stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesyłać pocztą  na adres Urzędu Miasta (Płock, ul. Stary Rynek 1)
Decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) podatku rolnego i leśnego (osoby fizyczne) - dostarczane są podatnikom przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków i Opłat, pok.135 C, tel. 24 367 15 37, pok. 136 C, tel. 24 367 15 38.
Wpłaty, windykacje: pok. 125 B, tel. 24 367 15 32, 24 367 15 34

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

ULGI:
Ulgi wynikają z ustaw regulujących podatek.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.).
Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 900 ze zm.);
4.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od chwili wygaśnięcia zobowiązania podatkowego;
6.
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 900 ze zm.).

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 19 sierpnia 2020, godz. 12:59 -> historia zmian  (79)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 023

Stopka