Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.

 

 

Do kupna lokalu uprawnieni są najemcy, którzy:
1.  byli najemcami w dniu wejścia w życie uchwały Rady Miasta Nr 678/XXXVIII/05 z 22-03-2005r i posiadają tytuł prawny do lokalu,
2. nie zalegają z opłatami
Sprzedaż lokali użytkowych prowadzona jest w nieruchomościach wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały 678/XXXVIII/05 z 22.03.2005 r.
Informacja dotycząca sprzedaży ratalnej:
1. Cena sprzedaży lokalu użytkowego  może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty równe roczne, nie więcej jednak niż na 2 lata.
2. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
3. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu płatna w terminie do 31 marca każdego roku,
4. Wierzytelności gminy z tytułu rozłożonej na raty ceny sprzedaży podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu na koszt nabywcy,

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania u administratora

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej (Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
Cena sprzedaży lokalu ustalona zostanie każdorazowo przez Prezydenta Miasta Płocka na podstawie wyceny lokalu dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie gminy.  Nabywca jest również zobowiązany do zapłaty 25% wartości gruntu, celem ustanowienia prawa wieczystego użytkowania.
Wycena ważna jest 1 rok od daty sporządzenia.
Koszty wyceny pokrywa najemca ubiegający się o sprzedaż lokalu, który jest doliczany do wartości lokalu użytkowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: dla każdego wniosku termin jest ustalany indywidualnie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Akt Notarialny kupna – sprzedaży lokalu

MIEJSCE ZŁOŻENIA: u administratora: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A 09-402 Płock,  tel. 24 364 03 33.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości, pok. E-53.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Uchwała Rady Miasta Płocka nr 678/XXXVIII/05 z dnia 22 marca 2005 r. wraz z załącznikami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
data publikacji: 
środa, 03 stycznia 2007, godz. 14:10
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:55 -> historia zmian  (29)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 673

Stopka