Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 660/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płocka do Darmstadt (Niemcy) na obchody Weekendu Europejskiego, w dniach 15 – 18 czerwca 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. Z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007r. z dnia 30 stycznia 2007r.;
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyrażam zgodę na wyjazd do Darmstadt (Niemcy) delegacji Miasta Płocka w dniach 15 – 18 czerwca 2007 r., w składzie:
1) Tomasz Kolczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
2)Krystyna Kowalewska – Sekretarz Miasta Płocka
3)Izabela Olenderek – Dyrektor Wydziału Skarbu i Budżetu.

2. Celem wyjazdu jest udział delegacji w dorocznych obchodach Weekendu Europejskiego w mieście partnerskim Darmstadt (Niemcy), w dniach 15 – 17 czerwca 2007 roku.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75075, §4420, zadanie 01/WPZ/G - Promocja Miasta Płocka oraz Współpraca z Zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 660/07 z dnia 28 maja 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 18 czerwca 2007, godz. 07:45
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 18 czerwca 2007, godz. 07:45 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 604

Stopka