Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 stycznia 2008 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XIX Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku.
5/ Aktualna informacja na temat zagospodarowania placu Nowy Rynek oraz budowy innych obiektów wielkopowierzchniowych.
6/ Analiza finansowa funkcjonowania Spółki Komunikacja Miejska Płock – stan taboru, zatrudnienie, koszty działalności zarządu i utrzymania, wydatki z budżetu miasta na refundację i rekompensatę wynikającą ze stosowania obniżonych cen biletów za okres 2006 i 2007 (przybliżona).
7/ Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8/ Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,

2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

3. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock,

4. zmian w uchwale Nr 190/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku,

5. zmian w uchwale 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku,

6. ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.,

7. wyrażenia zgody na zawarcie przez Straż Miejską w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy,

8. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy,

9. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka,

10. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,

11. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Odpowiedzi na interpelacje.
14/ Sprawy różne.
15/ Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
wtorek, 22 stycznia 2008, godz. 11:55
ostatnia zmiana: 
wtorek, 22 stycznia 2008, godz. 11:55 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 693

Stopka