Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


Urząd Miasta Płocka jest finalistą VIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacji publicznych - 2002 r.

 
Dokument w aktualizacji w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 2164/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka

Umiejscowienie (transkrypcja) i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.  USC-03.

 

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

NIEZBĘDNY FORMULARZ: podanie do wypełnienia:

 - podanie o wpisanie do księgi urodzenia USC,

 - podanie o wpisanie do księgi małżeństw USC,

 - podanie o wpisanie do księgi zgonów USC,

dostępne także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9

WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. Oryginał aktu stanu cywilnego sporządzony za granicą wraz z urzędowym tłumaczeniem 
2. Odpisy zupełne aktów urodzenia     

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa:
50,00 zł - za wydanie decyzji administracyjnej dot. umiejscowienia
39,00 zł - za wydanie decyzji administracyjnej dot. uzupełnienia 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
miejsce złożenia: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 2 lub 3
miejsce odebrania: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 2 lub 3 / lub drogą pocztową

SPRAWĘ PROWADZI: Z - ca Kierownika USC, Kierownik USC

INFORMACJI UDZIELA:  Z - ca Kierownika USC, tel. 024 367 16 81, Kierownik USC, tel. 024 367 16  89

PODSTAWA PRAWNA:
art. 73, art.35, ustawy z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U.  z 2004r. Nr 161, poz. 1688),
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 

 
     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Umiejscowienie (transkrypcja) i uzupełnienie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
data publikacji: poniedziałek, 13 czerwca 2005, godz. 13:12
ostatnia zmiana: środa, 30 września 2009, godz. 12:36 -> historia zmian  (9)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 8 778 688