Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.

 

 

Uwaga:

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy przed przystąpieniem do szkolenia składa we właściwym organie wydającym prawo jazdy:
- wniosek o wydanie prawa jazdy
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- orzeczenie psychologiczne jeżeli jest wymagane
- wyraźną, aktualną fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.

Na podstawie w/w dokumentów organ wydający prawo jazdy generuje w systemie teleinformatycznym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) z numerem, który udostępnia w systemie teleinformatycznym Ośrodkowi Szkolenia Kierowców prowadzącemu szkolenie osoby,
której profil dotyczy oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla tej osoby.
 
Po zdanym egzaminie państwowym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy.
Następnie zostaje zamówione prawo jazdy dla danej osoby, które odbiera w Oddziale Komunikacji.

Potwierdzenie wygenerowania profilu kandydata na kierowcę (PKK) należy odebrać przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii i przedstawić w wybranym ośrodku szkolenia kierowców, a następnie w ośrodku egzaminowania.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Oddziale Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty
2. 1 fotografia
3. Orzeczenie lekarskie
4. Osoby, które podwyższają kategorię prawa jazdy zwracają dotychczasowe prawo jazdy jako załącznik.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: druk prawa jazdy - 100 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- wygenerowanie elektronicznego profilu kandydata na kierowcę - do 2 dni.
- wydanie prawa jazdy - do 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w WORD.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: prawo jazdy - wydanie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Oddział Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922, z późn. zm.) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  • dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku i będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszego wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 702).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83 ze zmianami).

UWAGA:
W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 14 grudnia 2017, godz. 10:38 -> historia zmian  (86)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 806 838

Stopka