Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: pismo (brak druku)

WYMAGANE DOKUMENTY:
- 3 egz. dokumentacji geologicznej innej w postaci papierowej i elektronicznej;
- w przypadku udzielenia upoważnieniedo działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
 - dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w wysokości - 17 zł, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa - 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na rachunek bankowy Gminy - Miasto Płock: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pismo

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6, odbiór pisma lub decyzji w pok. E-23, parter.

SPRAWĘ PROWADZI: Geolog Miasta, pok. E-5, parter.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
 - art.93 i 161 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.);
 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 282 poz. 1656).
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz 1257);
 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).

 GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:03
ostatnia zmiana: 
piątek, 07 lipca 2017, godz. 13:02 -> historia zmian  (33)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 779 495

Stopka