Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1207/07

ZARZĄDZENIE NR 3438/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 czerwca 2009 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.


Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 roku  Nr 26, poz. 306; Dz. U. z 2001 roku  Nr 85, poz. 924,  Nr 154, poz.1799; Dz. U. z 2002 roku, Nr 113, poz. 984; Dz. U z 2003 roku Nr 45, poz. 391, Nr 60,  poz. 535, Nr 180,  poz. 1759; Dz. U. z 2004 roku Nr. 116 poz. 1207) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się Panu Rafałowi Kania – Prezesowi Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości stanowiącej 3,4 - krotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obowiązuje od dnia 01 czerwca 2009 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Radzie Nadzorczej  Spółki.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 1207/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. 


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3438/09 z dnia 09 czerwca 2009r.
data publikacji: 
środa, 10 czerwca 2009, godz. 12:39
ostatnia zmiana: 
środa, 10 czerwca 2009, godz. 12:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
66 490 707

Stopka