Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

U C H W A Ł A  Nr 205/XIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 8 lipca 2003 roku

 


w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania udziałów i akcji przez Prezydenta  Miasta Płocka w spółkach z udziałem Gminy Płock.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady wnoszenia, cofania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Płock:

1. Prezydent Miasta Płocka jest upoważniony do wnoszenia do spółek z udziałem Gminy Płock udziałów i akcji w ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel w danym roku budżetowym.
2. Prezydent Miasta Płocka upoważniony jest do wnoszenia do spółek z udziałem Gminy Płock aportów w postaci nieruchomości, ruchomości i  praw majątkowych.
3. Wniesienie, cofanie udziałów i akcji wymaga przeprowadzenia analizy mającej na
celu ustalenie sytuacji prawnej i majątkowej spółki oraz oszacowanie wartości wnoszonych, cofanych udziałów i akcji.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Stanisław Nawrocki


         


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 205/XIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2003 roku
data publikacji: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 15:58
ostatnia zmiana: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 15:58 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 651

Stopka