Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1964/04
Prezydenta Miasta  Płocka
z dnia 11 czerwca 2004 roku


        
                         
w sprawie:  przekazania do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy
                    Społecznej w Płocku lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy
                    ul. Norwida 6 w Płocku z przeznaczeniem na mieszkanie
                    chronione.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984,  Dz.U. Nr 214, poz. 1806  z 2002 r. i Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.) .) i na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r. zmiana: Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.,  Dz. U. Nr 113 poz. 1069 z 2003 r.) oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie wychowankom opuszczającym niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz rodziny zastępcze (Dz.U. Nr 98 poz. 1147 z 1999 r.) zarządzam
co następuje

§ 1


Przekazać lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Norwida 6 w Płocku, składający się z czterech pokoi i kuchni z aneksem jadalnym o powierzchni użytkowej 81,01 m2 i mieszkalnej 46,04 m2, do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.

§ 2


Upoważnić Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego opisanego w § 1 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1964/04 z dnia 11 czerwca 2004r.
data publikacji: 
środa, 16 czerwca 2004, godz. 15:56
ostatnia zmiana: 
środa, 16 czerwca 2004, godz. 15:56 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 628

Stopka