Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1942/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia   4 czerwca  2004r.

w sprawie odwołania ze stanowiska  pełniącego obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Płocku.


Działając na podstawie art. 38. ust1 pkt 2  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U  z 1996r. Nr 67, poz.329, zm. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28 poz. 153, Nr 141, poz. 943, Dz.U. z 1998r. Nr 117, poz. poz.759, Nr 162, poz. 1126, Dz.U z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104,Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz. 1320, Dz.U z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.1615, Dz.U z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185, Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 69, poz.624) oraz na podstawie art. 25c ust.5 i art.25f ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (tj. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) zarządzam:


§ 1


Odwołuję Panią  Marzennę Czarnecką pełniącą obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi    w Płocku z  dniem 4 czerwca  2004r.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1942/04 z dnia 04 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 10:55
ostatnia zmiana: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 10:55 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 631

Stopka