Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXXVII - 24-10-2017

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /37, 4 KB plik: /37, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 października 2017 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Wręczenie Pani Janinie Czaplickiej medalu „Zasłużony dla Płocka”.
4) Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.
5) Sytuacja ludzi bezdomnych w Płocku (pomoc w okresie zimowym, problem wychodzenia z bezdomności).
6) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Płocka za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
7) Program zazielenienia Miasta Płocka.
8) Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka z 26.09.2017 roku.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039 (druk nr 664),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr 665),
3. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 653),
4. zmiany uchwały nr 511/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 (druk nr 654),
5. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2018 rok” (druk nr 655),
6. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku (druk nr 656),
7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. św. Wojciecha (druk nr 657),
8. Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w Płocku (druk nr 658),
9. uchwalenia Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 659),
10. zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (druk nr 660),
11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock: zabudowaną działkę nr 364/1 oraz niezabudowaną działkę nr 364/2 położone w Płocku przy ul. 3-go Maja, zabudowane działki nr 387/4, nr 390/4 położone w Płocku przy al. Roguckiego, zabudowaną działkę nr 873/14 oraz część zabudowanej działki nr 873/13 położone w Płocku przy ul. Sienkiewicza, część niezabudowanej działki nr 873/20 położonej w Płocku przy ul. Harc. Antolka Gradowskiego na nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej: niezabudowane działki nr 469/4, nr 470/6 położone w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, zabudowaną działkę nr 394/2 położoną w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, niezabudowane działki nr 609/1, 609/2 położone w Płocku przy ul. Andrzeja Drętkiewicza (druk nr 661),
12. określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (druk nr 662),
13. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 663),
14. skargi Pani Pauliny Szczepańskiej z dnia 26.05.2017 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku (druk nr 652).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Odpowiedzi na interpelacje.
14) Sprawy różne.
15) Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXXVII - 24-10-2017
data publikacji: 
wtorek, 17 października 2017, godz. 08:29
ostatnia zmiana: 
wtorek, 17 października 2017, godz. 08:32 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 856

Stopka