Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE  Nr 1634/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2004 roku.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 420/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej miasta Płocka i poprawy sytuacji w płockiej służbie zdrowia.


Na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego Zarządzeniem Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004r. w związku z Zarządzeniem  Nr 493/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie powołania p.Edwarda Szczawińskiego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia –  zarządzam co następuje:


§ 1

W składzie imiennym doraźnego Zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej miasta Płocka i poprawy sytuacji w płockiej służbie zdrowia, który ustalony został Zarządzeniem Nr 420/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej miasta Płocka i poprawy sytuacji w płockiej służbie zdrowia, a następnie rozszerzony Zarządzeniem Nr 690/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2003r. wprowadza się następujące zmiany:
w miejsce wyrażenia
„Członek  - Edward Szczawiński : Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w SZPZOZ w Płocku”
wpisuje się wyrażenie
„Członek  - Edward Szczawiński : Dyrektor  SZPZOZ w Płocku”

§  2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 420/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1634/04 z dnia 31 marca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 06 kwietnia 2004, godz. 13:49
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 kwietnia 2004, godz. 13:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 567

Stopka