Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

U C H W A Ł A  Nr 146/XI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2003 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady  Miasta Płocka.


                   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku § 23 ust. 4 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) w związku z Uchwałą Nr 141/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka:


§ 1.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka wybrała Pana Zenona Sylwestra Wiśniewskiego.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 70/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Stanisław Nawrocki
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 146/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku
data publikacji: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 17:06
ostatnia zmiana: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 17:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 712

Stopka