Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie 2363/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 września 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia użytkowego o powierzchni 22,92 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja 16, stanowiącym własność Gminy - Miasta Płock, Płockiemu Klubowi Miłośników Rozrywek Umysłowych „Relaks” w Płocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie pomieszczenia użytkowego nr 8 o powierzchni użytkowej 22,92 m2 mieszczącego się na parterze budynku przy ul. 3 Maja 16 Płockiemu Klubowi Miłośników Rozrywek Umysłowych „Relaks” w Płocku z przeznaczeniem na działalność statutową na czas nieokreślony.

§ 2
1. Ustalić stawkę za najem w/w pomieszczenia w wysokości 10,00 zł/m2 netto + wskaźnik GUS, naliczany zgodnie z Uchwałą Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem pomieszczeń tj: opłat za energię cieplną, podgrzanie wody, zużycie zimnej wody i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, koszty ochrony budynku, wywozu śmieci, które będą rozliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej.


§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2363/08 z dnia 10 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 503

Stopka