Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja VIII - 30-05-2019

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: i/8, 4 KB plik: i/8, 4 KB

link 
wyniki głosowań   plik: pdf, 6292 KB plik: pdf, 6292 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Perspektywy poprawy infrastruktury drogowej w pobliżu Płocka z uwzględnieniem planów budowy drogi ekspresowej S10 oraz przebudowy płockiego odcinka drogi krajowej nr 62, w tym drugiego pasa drogowego ulicy Wyszogrodzkiej.
4) Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
5) Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka z 25 kwietnia 2019 roku.
6) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 160),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 161),
3. powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników (druk nr 149),
4. likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku – Jednostki Budżetowej (druk nr 151),
5. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 152),
6. przepisów porządkowych dla przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Płocka (druk nr 153),
7. określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Płocka (druk nr 154),
8. dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Płocka (druk nr 155),
9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Okólnej Obręb 2 „Trzepowo” oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 210/3, 211/1, 213/6 o łącznej powierzchni 5,0852 ha, stanowiących własność Gminy Płock (druk nr 156),
10. nabycia przez Gminę-Miasto Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo oznaczonej jako działka nr 18/19 o powierzchni 4,0552 ha (druk nr 157),
11. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 158),
12. przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Płocka na lata 2019-2021” (druk nr 159),
13. rozpatrzenia petycji Pana Pawła Stefańskiego z dnia 21.03.2019 r. (druk nr 150).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Interpelacje i zapytania radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje.
11) Sprawy różne.
12) Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja VIII - 30-05-2019
data publikacji: 
czwartek, 23 maja 2019, godz. 09:23
ostatnia zmiana: 
czwartek, 23 maja 2019, godz. 09:26 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 769

Stopka