Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 127/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Korga.

 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583, poz. 6057, z 2014 r. poz. 251) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Korga za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców i miasta Płocka.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Tomasz Korga urodził się 3 lipca 1951 roku. Płocczanin, od 1987 roku nieprzerwanie prowadzi działalność społeczną na rzecz mieszkańców Płocka, najpierw jako wolontariusz Hospicjum Płockiego, a od 1996 roku jako Prezes Stowarzyszenia Hospicyjno-Paliatywnego „Hospicjum Płockie” pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej. Do dziś wraz ze współpracownikami z powodzeniem kieruje Hospicjum Płockim - jednym z najstarszych w Polsce, obejmując opieką chorych, ich rodziny, udzielając im wsparcia, a przede wszystkim świadcząc opiekę medyczną. 

Potrafi wznieść się ponad podziały i zmobilizować do wspierania oraz pomocy Hospicjum życzliwych ludzi, niezależnie od ich poglądów.

Swoje społeczne zaangażowanie na rzecz mieszkańców i miasta Płocka realizuje również jako Radny Rady Miasta Płocka nieprzerwanie od 1998 roku. Wieloletni Przewodniczący (V kadencja w latach 2006-2010) i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka (IV kadencja  w latach 2002-2006, VI kadencja w latach 2010-2014 i obecna VII kadencja samorządu). Od początku swojej pracy w samorządzie rzetelnie i sumiennie wykonuje obowiązki radnego pracując w Komisjach Rady Miasta Płocka zajmujących się tematyką społeczną, zdrowotną i edukacyjną.  Jako Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta zawsze był i jest w stałym kontakcie z mieszkańcami, starając się pomóc rozwiązać problemy, z którymi się do niego zwracają. Człowiek wielkiego serca, otwarty na drugiego człowieka. 

Zawodowo pracuje jako kierownik Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Za oddanie pracy na rzecz płocczan, miasta Płocka oraz Stowarzyszenia Hospicyjno-Paliatywnego „Hospicjum Płockie” został doceniony i uhonorowany tytułem Płocczanina Roku 2003.

W 2009 roku za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego i przemian demokratycznych w Polsce przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W bieżącym roku mija 25 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Pan Tomasz Korga jest symbolem wolnego samorządu, a jednocześnie wzorem dla płockich samorządowców. Cały czas jest aktywny społecznie. Nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” będzie wyrazem uznania za Jego wieloletnią działalność na rzecz miasta Płocka.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Korga.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 127/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:06
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 646

Stopka