Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3976/05
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 23 września 2005r.

w sprawie zwiększenia limitu zatrudnienia w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), § 11 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506 /2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć limit zatrudnienia w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o 2 etaty w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.

Limit zatrudnienia w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219  – Ośrodki pomocy społecznej po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
80,00 etatów w okresie do dnia zakończenia przebywania na urlopie bezpłatnym (1 etat) i zwolnieniach lekarskich (3 etaty) zastępowanych pracowników jednostki.
76,00 etatów od dnia zakończenia przebywania na urlopie bezpłatnym (1 etat) i zwolnieniach lekarskich (3 etaty) zastępowanych pracowników jednostki.

§ 3.

Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85219 –  Ośrodki pomocy społecznej
(Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej)

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3976/05 z dnia 23 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 12:42
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 12:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 552

Stopka