Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3924/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 września 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wyjazdu delegacji 5 uczniów wraz z opiekunem do Darmstadt (Niemcy) w dniach 14  - 20 września 2004 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) w związku z §39 ust. 1 i 2 pkt.4 Statutu Miasta Płocka (Dz.Urz. Wojew. Mazow. z 2003 r., Nr 48, poz. 1306) oraz § 8, ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2152/2004 z dnia 23.07.2004 r. - zarządzam co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na pokrycie kosztów wyjazdu delegacji 5 uczniów z gimnazjum nr. 6 w Płocku wraz z nauczycielka Lidią Bado w dniach 14 – 20 września 2004 roku. Lista uczniów w załączeniu.

§ 2

Cel wyjazdu: udział w międzynarodowym obozie organizowanym w związku z Światowym Dniem Dziecka w mieście partnerskim Darmstadt w dniach 15-19 września 2004 roku.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75075, § 4420,  zadanie 01/OPZ/G - Promocja Miasta Płocka oraz Współpraca z Zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).   

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 




drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3924/05 z dnia 06 września 2005r.
data publikacji: 
środa, 14 września 2005, godz. 12:06
ostatnia zmiana: 
środa, 14 września 2005, godz. 12:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 563

Stopka