Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 131/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

 

 

W sprawie: zmiany  uchwały nr 96/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock w roku 2015.”

 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt                       (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 96/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock w roku 2015” zmienia się załącznik do uchwały w § 9  w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

 

„§ 9    

 

1. Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Płocka w godzinach dyżuru lekarza weterynarii.

2. W pozostałych sytuacjach  zapewnia się opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez zawarcie umowy z kliniką weterynaryjną. W 2015 r. program ten realizuje – Przychodnia Weterynaryjna „Chiron”, ul. Otolińska 10, 09-400 Płock.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący 

               Rady Miasta Płocka 

 

 

       Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 131/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:11
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:11 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 626

Stopka