Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2376/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 września 2008r.

w sprawie: wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Lubuskiej w Płocku stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220 poz.1600, Nr 220 poz.1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468,Nr 173 poz.1218) Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 3369 o pow. 80 m2 przy ul. Lubuskiej w Płocku (zgodnie z załącznikiem mapowym) dla Ryszarda Ciesielskiego z przeznaczeniem pod składowanie materiałów na okres od 01.09.2008r. do 31.10.2008r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowej określonej w §1 w wysokości 1,13 zł/m2/m-c. plus podatek VAT.
§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2376/08 z dnia 16 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 510

Stopka