Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=307&wid=518377&rp=303)

Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka.  REG - 18.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku nalezy dołączyć wszelkie dokumenty, które uległy zmianie od dnia wydania licencji lub od dnia zgłoszenia ostatniej zmiany:

1. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI,

2.*kopia zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

3. oświadczenie przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców,

4. kopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru),

5. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji.

* - dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI i kierowców

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką wynosi:
- od 2 do 15 lat: 20 zł
- od 16 do 30 lat: 25 zł
- od 31 do 50 lat: 30 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w Kasie, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 - w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie licencji na formularzu urzędowym oraz identyfikatora

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko
Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców -tel. 24 364 55 55

Legalizację urządzenia kontrolno – pomiarowego (taksometru) wykonuje: Obwodowy Urząd Miar, Płock, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 5, tel. 24 262-29-96

UWAGI:

  1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

  2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

  3. Zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc zobowiązany do zwrotu icencji nie zwraca organowi, który jej udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

 PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 r. poz.2200 ze zmianami),

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).

 GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
data publikacji: 
poniedziałek, 29 grudnia 2003, godz. 12:35
ostatnia zmiana: 
piątek, 27 kwietnia 2018, godz. 15:23 -> historia zmian  (54)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 784 193

Stopka