Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1959/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 czerwca 2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu o pow. 26,08 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Bartniczej 4 Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział w Płocku  z przeznaczeniem na działalność statutową.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.)  oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, zarządzam co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o pow. 26,08 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Bartniczej 4, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział w Płocku z przeznaczeniem na działalność statutową na okres 3 lat.


§ 2


1. Ustalić stawkę za wynajęcie przedmiotowego lokalu w wysokości xxx zł/m2 netto.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat z tytułu użytkowania lokalu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1959/04 z dnia 08 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 12:12
ostatnia zmiana: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 12:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 628

Stopka