Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1985/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 czerwca 2004 roku


w sprawie: odstąpienia od rokowań dotyczących zbycia do 34% udziałów Spółki Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. stanowiących własność Gminy Płock.


Na podstawie postanowień art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23 poz.. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806), art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 roku Nr 106, poz. 668, z 2002 roku, Nr 113, poz. 984) oraz pkt 5.2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 573/XXVII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania przez Zarząd Miasta Płocka udziałów i akcji w spółkach z udziałem Miasta Płocka, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:


§ 1

Odstępuje się od rokowań prowadzonych w sprawie zbycia do 34% udziałów Spółki Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1985/04 z dnia 21 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 08:39
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 08:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 635

Stopka