Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 06.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6)

WYMAGANE DOKUMENTY:  Do wniosku dołącza się:
1. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, sporządzony zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) (2 egz.),
2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
Uwaga: Jeżeli ustalenie linii brzegu jest konieczne w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych, postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza się łącznie z postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 10 zł za wydanie decyzji i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie pozwolenia – decyzji, którą przekazuje się do Wydziału Geodezji celem dokonania zmian własnościowych

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ochrony Środowiska.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: art.15 ust. 2 pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.  
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 06.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 07 lipca 2017, godz. 13:53 -> historia zmian  (32)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 783 453

Stopka