Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dn. 4.11.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


Dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnica” w Płocku

Mieszkańcy wnosili uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnica” w Płocku, które prezydent w formie Zarządzenia nr 2588/2016 z dnia 24 października  uznał za zasadne lub niezasadne.
W dużej mierze sporne jest uznanie wniosku z tabeli wspomnianego zarządzenia znajdującego się pod numerem 10. Właściciele wnosili o zrezygnowanie z przebicia drogi 4KDD. Tymczasem w projekcie miejscowego planu wyłożonego do wglądu dla mieszkańców to przebicie było zaplanowane. Pozostali mieszkańcy uznali, że droga planowana, jako komunikacja wewnątrz osiedla jest zapewniona. Przypomnę tylko, że w 2012 roku jeden z radnych Rady Miasta Płocka wnioskował również o przebicie tej drogi, która w całości stanowi własność Gminy Miasto Płock, tylko blokowany jest wyjazd do ul. Ośnickiej przez jedną nieruchomość.
Pismem z dnia 12 marca 2012 roku Wiceprezydent ds. Rozwoju i Inwestycji (WIR.0003.4.2012.MC) odpowiedział, że planowana droga zostanie wykonana jeśli zostaną zabezpieczone odpowiednie środki, a także zostanie wydzielona część działki pod drogę dojazdową. Mieszkańcy byli przekonani, że planowana droga będzie w pełni funkcjonalna i będzie służyła mieszkańcom. Tymczasem w świetle uwzględnionej uwagi przez prezydenta droga będzie ślepa, a dojazd i dojście mieszkańców do posesji będzie wydłużone.
Jak w związku z tym uwaga uwzględniona przez prezydenta ma się do wcześniejszych zapewnień, rozmów i planów, które były prezentowane mieszkańcom, skoro jednoosobowo podpisując to zarządzenie zamknął Pan możliwość usprawnienia ruchu komunikacyjnego wewnątrz osiedla wbrew rzeszy mieszkańców.
Proszę o szczegółowe wytłumaczenie zasadności podjętej decyzji w kontekście zablokowania drogi 4KDD, jako drogi wewnętrznej.

 Wioletta Kulpa

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wioletta Maria Kulpa / 2016-11-07 / 1392
data publikacji: 
poniedziałek, 07 listopada 2016, godz. 11:06
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 07 listopada 2016, godz. 11:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
54 918 790

Stopka