Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego  wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek (także do pobrania w administracji budynku lub w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo. Część I formularza wypełnia wnioskodawca, część II - administracja budynku).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wypłata zwaloryzowanej kaucji w wysokości określonej w ugodzie zawartej przez strony tj. wnioskodawcę i Prezydenta Miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: administracja budynku lub Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo. W przypadku złożenia wniosku w Biurze Obsługi Klienta, zostanie on niezwłocznie przesłany do właściwej administracji budynku.

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96, Referat Rozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 15 00, 24 367 15 03.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55. 

PODSTAWA PRAWNA: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128).

Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm).

Zarządzenie Nr 4111/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie określenia trybu rozpatrywania wniosków o zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 roku, w zwaloryzowanej wysokości.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.


 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
data publikacji: 
środa, 16 listopada 2005, godz. 14:23
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:04 -> historia zmian  (34)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 867

Stopka