Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko


06.06.2019r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: dot. wyliczenia szacunkowej kwoty podatkowego bonusa finansowego w przypadku zgodnego połączenia Miasta Płocka i Gminy Słupno.

W nawiązaniu do toczącej się dyskusji w sprawie możliwych zmian granic administracyjnych Miasta Płocka oraz w nawiązaniu do ostatniego posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Rady Miasta Płocka, proszę o wyliczenie szacunkowej wielkości podatkowego bonusa finansowego, w przypadku zgodnego połączenia Miasta Płocka i Gminy Słupno.

Uzasadnienie interpelacji:
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje bonus podatkowy w przypadku zgodnego połączenie jednostek samorządu terytorialnego.
W szczególności – „Dla gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin, w drodze zgodnych uchwał, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć punktów procentowych.”
W roku 2015 doszło do zgodnego połączenia miasta Zielona Góra i przylegającej do niego gminy wiejskiej. Bonus podatkowy z tego tytuły wyniósł ponad 100 mln złotych. Miasto Zielona Góra zobowiązało się, że cała wielkość podatkowego bonusa zostanie zainwestowana w infrastrukturę (drogi, chodniki, kanalizacja, itp.) przyłączanej gminy.
W mojej ocenie, w przypadku zgodnego połączenia Miasta Płocka i Gminy Słupno, podatkowy bonus w ciągu 5 lat wyniósłby sporo ponad 100 milionów złotych. Proponuję, na przykładzie finansów Płocka i Słupna w ostatnim roku obrachunkowym, tj. roku 2018, oszacowanie wielkości bonusa.
Jednocześnie proponuję rozpoczęcie oficjalnych rozmów Prezydenta Miasta Płocka z Wójtem Gminy Słupno nt. ewentualnego połączenia gmin. Uważam, że gdyby miało dojść do zgodnego połączenia, cała wartość finansowego bonusa podatkowego powinna zostać przeznaczona w brakującą infrastrukturę przyłączanych terenów gminy Słupno. 


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
........................................................................................................................

Załączniki: ........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................

Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Artur Robert Jaroszewski / 2019-06-10 / 425
data publikacji: 
środa, 12 czerwca 2019, godz. 14:00
ostatnia zmiana: 
środa, 12 czerwca 2019, godz. 14:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
56 341 035

Stopka