Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3273/09

Zarządzenie Nr 3388/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2009 roku


w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Płocku.


 Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766) w związku z art. 48 ust. 1 - 6 i art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 i z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), § 7 i § 11rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 921, z 2004 r. Nr 38, poz. 352 i z 2005 r. Nr 102, poz. 859) zarządzam co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 3273/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Płocku (ze zmianą) wprowadza się zmiany:
1.odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 Pana Jacka Łupińskiego zgłoszonego przez KW Naprzód Polsko – Piast w związku z rezygnacją,
2.odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 56 Panią Agnieszkę Korzybską zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy w związku z wykreśleniem ze stałego rejestru wyborców miasta Płocka,
3.powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 Panią Krystynę Krakowską zgłoszoną przez KW Naprzód Polsko – Piast,
4.powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 56 Panią Urszulę Skolmowską zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 3388/09 z dnia 27 maja 2009r.
data publikacji: 
poniedziałek, 01 czerwca 2009, godz. 12:23
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 01 czerwca 2009, godz. 12:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
58 467 987

Stopka