Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, 28 lutego 2019 r.


Anna Derlukiewicz
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJAPrzedmiot, temat interpelacji: Nadbudowa piętra w budynku warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych.


Uzasadnienie:
Na wniosek społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości nadbudowy piętra w budynku warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych 7.
W kwietniu 2018 roku do Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka został złożony wniosek inwestycyjny, dot. nadbudowy piętra w budynku warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych 7.
Kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku realizowane jest na wysokim poziomie, a jego jakość w pełni zaspokaja potrzeby uczniów i ich rodziców, o czym świadczy bardzo duża liczba chętnych, którzy chcą kontynuować ścieżkę edukacyjną w „Elektryku”. Przykładem wysokiego poziomu nauczania są bardzo dobre wyniki matur, oraz wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.
W Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku w roku 2018 maturę zdało 97,75% absolwentów. To wynik zdecydowanie lepszy niż w roku 2017 (84,8%) i wyższy niż w 2016 roku (91,6%). Bardzo silnym atutem kształcenia w „Elektryku” jest zdawalność wyższa o prawie 20% od średniej dla techników i prawie o 7 % od liceów. Szkoła osiąga również dobre wyniki egzaminów zawodowych.                          W większości przypadków zdawalność znacznie przekracza 90 % i jest na dużo wyższym poziomie, niż zdawalność w województwie mazowieckim. Fakt ten ma istotne odzwierciedlenie w realizacji przyszłej kariery w wyuczonym zawodzie przez absolwentów.
W Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku realizowany jest proces kształcenia na kierunkach cieszących się ogromnym popytem na lokalnym rynku pracy, o czym świadczy systematycznie poszerzająca się współpraca z pracodawcami. Uczniowie realizujący naukę w Szkole są chętnie przyjmowani na praktykę zawodową przez pracodawców na lokalnym rynku pracy. Szkoła jest również w pełni wyposażonym ośrodkiem egzaminacyjnym prowadzącym egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w nauczanych zawodach, co umożliwia zdawanie egzaminów przez uczniów  w placówce.
Uwzględniając liczne nabory z lat ubiegłych, wydłużenie cyklu kształcenia w technikum, z 4 do 5 lat,  oraz utworzenie, wg założeń reformy, nowego typu szkoły, tj. branżowej szkoły II stopnia, Szkoła nie będzie mogła sprostać oczekiwaniom przyszłych kandydatów, ponieważ otwarcie większej liczby oddziałów będzie niemożliwe, ze względu na małą bazę lokalową.  Aktualnie w Szkole uczniowie realizują naukę w zawodach:
Technikum Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
    1. TECHNIK ELEKTRYK
    2. TECHNIK ELEKTRONIK
    3. TECHNIK MECHANIK
    4. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
    5. TECHNIK INFORMATYK
    6. TECHNIK TELEINFORMATYK
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
    1. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
    2. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
    3. ELEKTRYK
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i ich rodziców, niezbędna jest rozbudowa, o kolejne pracownie, zarówno do nauki przedmiotów ogólnokształcących jak i przedmiotów zawodowych teoretycznych. Z analizy wynika, że do prowadzenia prawidłowego cyklu nauczania z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej w szkole brakuje 12 sal lekcyjnych. Ich pozyskanie byłoby możliwe dzięki nadbudowie parterowego budynku warsztatów szkolnych, który powstał w 2012 r., a jego projekt budowlany wskazuje, że konstrukcja budynku jest przystosowana do nadbudowy drugiej kondygnacji.Anna Derlukiewicz
          /-/
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Anna Derlukiewicz / 2019-02-28 / 251
data publikacji: 
piątek, 01 marca 2019, godz. 11:32
ostatnia zmiana: 
piątek, 01 marca 2019, godz. 11:32 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
58 467 974

Stopka