Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1538/12

Zarządzenie Nr 379/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 marca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie publicznego przetargu nieograniczonego (licytacji).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. Zał. Nr 1 §1 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, zarządzam co następuje:

§1
Zatwierdzam listę lokali użytkowych, przeznaczonych do wynajęcia w trybie publicznego przetargu nieograniczonego (licytacji), stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Stawki wywoławcze określone w załączniku nr 1 do zarządzenia obowiązują dla przeprowadzenia jednego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 379/07 z dnia 15 marca 2007r.
data publikacji: 
piątek, 23 marca 2007, godz. 09:42
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 marca 2007, godz. 09:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 398

Stopka