Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

                                                                                                                                     Płock, 17 grudnia 2018 r.


Tomasz Kominek
Radny Miasta Płocka


Interpelacja


Dotyczy: informacji w temacie inwestycji drogowej dla Płocka


W połowie 2018 roku Miasto Płock podpisało porozumienie z GDDKiA, którego celem jest rozbudowa drogi krajowej nr 62 w granicach administracyjnych miasta Płock. Planowana inwestycja znacznie przyczyni się do poprawy połączenia Płocka z Warszawą. Z harmonogramu wynika, iż do końca 2018 roku miał powstać program funkcjonalno użytkowy dla tego zadania, które ma być realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Pomimo, że koniec roku zbliża się wielkimi krokami, do dnia dzisiejszego na stronie GDDKiA nie można znaleźć informacji dotyczących tej inwestycji. Dlatego też bardzo proszę o udzielenie informacji na następujące pytania:
1.) Jak przebiega dotychczasowy proces inwestycyjny ? Czy odbywają się jakiekolwiek spotkania robocze ? Czy doprecyzowano już zakres prac planowany do realizacji w granicach miasta Płocka ?
2.) Czy powstał już i jest zatwierdzony przez strony porozumienia program funkcjonalno-użytkowy dla tej inwestycji ?
3.) Kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia postępowania przetargowego dla tego zadania ?
4.) Jakie rozwiązania techniczne zakłada do realizacji Miasto Płock ? Proszę o podanie parametrów technicznych drogi jakie mają zostać osiągnięte po jej przebudowie ?
5.) Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej związana jest z ingerencją w istniejące skrzyżowania z ulicami takimi jak: Morelowa/Szlachecka, Harcerska/Rogozińska, Parcele czy też droga prowadząca do Betoniarni i Plebanki na granicy Płocka i Słupna. Proszę o podanie parametrów skrzyżowań jakie osiągnięte zostaną po przebudowie ulicy.
6.) Według mojej oceny przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej powinna zakładać budowę planowanych w niedalekiej przyszłości skrzyżowań znajdujących się w obrębie Parceli. Skrzyżowania przewidywane do realizacji zaznaczone są na załączonej mapie. Proszę o informację czy Miasto Płock przewiduje ich realizację ? Jeśli tak proszę o podanie ich parametrów jeśli nie o podanie przyczyn takich decyzji. Ich budowa w mojej ocenie może przyczynić się do zintensyfikowania zabudowy na tym terenie a ich pominięcie po pierwsze wpłynie na utrwaleniu stanu istniejącego, któremu daleko do ideału. Po drugie narazi Miasto Płock na wyższe koszty ich budowy w najbliższym czasie. Patrząc na termin realizacji przebudowy ulicy, czyli rok 2019-2022 budowa choćby jednego nowego skrzyżowania przewidywanego w Miejscowym Planie Zagospodarowania ma duży sens.
7.) Czy zakłada się budowę ekranów akustycznych ? Jeśli tak to gdzie i na jakiej długości ?
8.) Czy zakłada się budowę nowych sygnalizacji świetlnych ? Jeśli tak to gdzie ?
9.) Czy zakłada się budowę chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia od ulicy Harcerskiej do ulicy Parcele ?
10.) Czy zakłada się wzmocnienie istniejącej jezdni ulicy Wyszogrodzkiej ? Na istniejącej jezdni widać niestety już pierwsze pęknięcia.
11.) Czy zakłada się jakiekolwiek poszerzanie pasa drogowego i ingerowanie w posesje osób posiadających je wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej ? Jeśli tak to które ?
12.) Czy zakłada się likwidację istniejących zjazdów na posesje zlokalizowane wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej ? Jeśli tak to których i jaką alternatywę przewiduje się dla mieszkańców ?
13.) Proszę o informację czy Miasto Płock przedstawiło GDDKiA swoje oczekiwania w zakresie planowanych objazdów ? Czy też założono, że prace odbywać się będą bez zamykania ruchu na drodze ?
14.) W roku 2019 przewidywana do budowy jest ulica Parcele. Proszę o informację czy przewiduje się w ramach tych prac budowę skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką ? Proszę o przedstawienie załącznika graficznego obrazującego zakres prac przewidywanych do realizacji w ramach budowy ulicy Parcele.
15.) Proszę o przekazanie załącznika graficznego (o ile istnieje koncepcja przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej) obrazującego przewidywane prace.

Tomasz Kominek




drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Tomasz Kominek / 2018-12-17 / 46
data publikacji: 
wtorek, 18 grudnia 2018, godz. 10:03
ostatnia zmiana: 
wtorek, 18 grudnia 2018, godz. 10:03 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
56 233 474

Stopka