Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XV - 26-01-2016

link 
lista dokumentów :

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE    
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 stycznia 2016 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
4/ Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2015 rok.
5/ Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2015 rok.
6/ Plany miasta związane z zieloną energią w latach 2016 – 2018 (wykorzystanie funduszy UE na energię odnawialną).
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka z 29.12.2015 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016-2034,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,
3. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
4. określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-Miasto Płock,
5. zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku,
6. ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
7. zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock zmienionej uchwałą nr 451/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku, uchwałą 529/XXXI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku oraz uchwałą 660/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku,
8. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka,
9. skargi Pana Jerzego Żurawskiego i Pana Jacka Żurawskiego,
10. przyjęcia Polityki Parkingowej Miasta Płocka,
11. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miasta Płocka.
                                                         

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XV - 26-01-2016
data publikacji: 
wtorek, 19 stycznia 2016, godz. 09:20
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 stycznia 2016, godz. 09:24 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 864

Stopka