Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja V - 28-02-2019

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: i/5, 4 KB plik: i/5, 4 KB

link 
wyniki głosowań   plik: pdf, 6436 KB plik: pdf, 6436 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 lutego 2019 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się V Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad V Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Zadłużenie miasta Płocka na 31 grudnia 2018 roku wraz z analizą zadłużenia w latach 2003-2018 oraz z porównaniem zadłużenia miasta Płocka z innymi miastami na prawach powiatu za 2018 rok.
4) Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka z 31.01.2019 roku.
5) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 95),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 96),
3. powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli (druk nr 84),
4. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk nr 85),
5. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna-Boryszewska” w Płocku (druk nr 86),
6. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Graniczna-Otolińska” w Płocku (druk nr 87),
7. przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego na terenie Miasta Płocka „Płocki bon żłobkowy” (druk nr 88),
8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego dla osób i rodzin korzystających z programu osłonowego „Płocki bon żłobkowy” (druk nr 89),
9. delegowania przedstawiciela Miasta Płocka do Związku Miast Polskich (druk nr 94),
10. zmiany uchwały nr 493/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 97),
11. zmiany uchwały nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu (druk nr 98),
12. nadania statutu Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów (druk nr 99),
13. skargi Pana Wiesława Westfeld z dnia 25.10.2018 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 90),
14. skargi Pana Jerzego Dutkiewicza z dnia 10.12.2018 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (druk nr 91),
15. skargi Pani Sandry Jakackiej z dnia 31.12.2018 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (druk nr 92),
16. skargi Pani Katarzyny Jagodzińskiej z dnia 17.12.2018 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płocku (druk nr 93),
17. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 29),
18. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka (druk nr 30),
19. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 31),
20. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka (druk nr 32),
21. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 33),
22. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka (druk nr 36).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8) Interpelacje i zapytania radnych.
9) Odpowiedzi na interpelacje.
10) Sprawy różne.
11) Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja V - 28-02-2019
data publikacji: 
czwartek, 21 lutego 2019, godz. 09:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 21 lutego 2019, godz. 09:49 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 798

Stopka