Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Andrzej Aleksandrowicz                                                                              
Radny Miasta Płocka   

02.09.2019 r.

                                                                                             data złożenia interpelacji

                                       

I N T E R P E L A C J A
Przedmiot, temat interpelacji: zajęcia o tolerancji w płockich szkołach.


Uzasadnienie interpelacji: po tzw. Marszu Równości w Płocku, Prezydent Miasta zapowiedział i zapewnił w jednym z lokalnych mediów, że „w najbliższym czasie przeprowadzimy rozmowy z dyrektorami szkół – i podstawowych, i średnich – by w nowym roku szkolnym wprowadzić zajęcia na temat tolerancji”. Zapowiedzi te zaniepokoiły bardzo wielu płockich rodziców, którzy podają przykłady doniesień medialnych z innych miast w kraju, gdzie tego typu lekcje bywają związane np. z organizowaniem „Tęczowych Piątków” lub przekazywaniem dzieciom sugestii, że patriotyzm łatwo może zamienić się w rasizm, a poglądy konserwatywne i katolickie są krytykowane, jako dyskryminujące innych ludzi. Mieszkańcy domagają się pełnej informacji nt. przedmiotowego tematu, jako że sprawa dot. ich dzieci. 


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: w związku z powyższym proszę o udzielenie aktualnych i możliwie pełnych, szczegółowych informacji w przedmiotowym temacie. W szczególności proszę się odnieść do:
1. przedstawienia efektów zapowiadanego spotkania z dyrektorami szkół, jeśli się odbyło,
2. odpowiedzi na pytanie, czy przedmiotowe zajęcia zostały/zostaną wprowadzone, a jeśli zostaną, to w jakim terminie, czy we wszystkich szkołach podstawowych i średnich,
3. w jakim wymiarze będą prowadzone zajęcia, czy w ramach godzin wychowawczych, czy zajęć dodatkowych; na jaki okres zostały przewidziane (np. jeden semestr, cały rok szkolny, jedna lekcja dla jednej klasy),
4. jakie ewentualnie dodatkowe koszty wygenerują zajęcia o tolerancji i z jakiego źródła będą finansowane,
5. kto będzie prowadził te zajęcia; nauczyciele zatrudnieni w danej placówce, czy np. osoby z zewnętrznych organizacji, jeśli tak to jakich,
6. czy nauczyciele będą ewentualnie dodatkowo szkoleni na potrzeby zajęć o tolerancji, a jeśli tak to w jakim zakresie tematycznym i przez kogo,
7. kto będzie odpowiedzialny za dobór materiałów, treści dydaktycznych na tego typu zajęcia; czy będą to materiały określone z góry dla wszystkich prowadzących w jeden sposób,
8. jeśli istnieją już przygotowane scenariusze lekcji i materiały, na których podstawie lekcje o tolerancji mają być prowadzone, to proszę o przekazanie ich przykładowych egzemplarzy,
9. zaniepokojeni rodzice wnioskują o dokładne zapoznanie rodziców w każdej szkole, gdzie ewentualnie będą się odbywać takie zajęcia z informacjami szczegółowymi podczas zebrań łącznie ze szczegółami dot. przekazywanych treści oraz organizacją tych zajęć także w formie lekcji otwartych dla rodziców. Proszę także nie zapomnieć o wyraźnym poinformowaniu rodziców, że mogą nie wyrazić zgody na udział swoich dzieci w tych zajęciach.

Załączniki:
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: 

 

Andrzej Aleksandrowicz   
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Andrzej Aleksandrowicz / 2019-09-02 / 577
data publikacji: 
czwartek, 05 września 2019, godz. 08:39
ostatnia zmiana: 
czwartek, 05 września 2019, godz. 08:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 490 700

Stopka