Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dn. 10.02.2016

Wioletta Kulpa

Radna Rady Miasta Płocka

 

 

INTERPELACJA

Dotyczy planowanych zwolnień pracowników w MOPS w Płocku

 

 

W związku z brakiem odpowiedzi na moje zapytanie podczas sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku wnioskuję o udzielenie odpowiedzi.

W dniu 13 stycznia 2016 roku zostały skierowane dwa pisma do organizacji związkowej NSZZ „S” informujące o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z dwoma pracownicami MOPS w Płocku.

Tym samym proszę o wyjaśnienie zaistniałego problemy, który w mojej ocenie i ocenie pracowników narusza pewne zasady.

W grudniu ubiegłego roku zatwierdzaliśmy budżet miasta na 2016 rok, podczas posiedzenie komisji merytorycznych na których omawialiśmy projekt dokumentu zadałam pytanie prezydentowi o niższe zaplanowane wydatki w ramach oświaty i pomocy społecznej. Otrzymałam odpowiedź, iż w trakcie trwania roku budżetowego na podstawie autopoprawek będą zwiększane środki na te cele, tak jak to miało miejsce w latach wcześniejszych.

Tymczasem zamiar wypowiedzenia stosunku pracy opiera się na przyczynie ekonomicznej. Jak to jest możliwe, że w niespełna miesiąc po zatwierdzeniu budżetu brakuje środków finansowych na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników? Skąd taka przyczyna w sferze budżetowej, gdzie zaplanowane są ścisłe wydatki zarówno na działalność bieżącą, jak i przypisano konkretną ilość etatów w jednostce.

W drugim przypadku wypowiedzenie związane jest z planowaną (sic!) zmianą struktury organizacyjnej. O ile mi wiadomo w czasie przygotowywania procedury wypowiedzenia stosunku pracy nie było jeszcze zmian organizacyjnych w ramach struktury MOPS. W związku z powyższym, jak można wypowiadać stosunek pracy z pracownikiem na podstawie planowanej zmiany organizacyjnej, a nie rzeczywistej. 

Wypowiedzenie stosunku pracy powinno być podyktowane rzeczywistymi i realnymi przyczynami, a w tym przypadku można domniemywać, iż mogą opierać się na odwecie prezydenta za zorganizowane spotkanie w grudniu 2015 roku przez płockim ratuszem pracowników pomocy społecznej apelujące (w sposób pokojowy) o podjęcie rozmów w sprawie podwyżek dla pracowników.

 

Wnioski

 

Proszę o przedstawienie informacji, czy na początku 2016 roku po zatwierdzeniu budżetu dla MOPS w Płocku stwierdzono brak środków na bieżące utrzymanie stanowisk pracy, tym samym kierując pismo do organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy.

Jeśli zaplanowano zbyt małą ilość środków finansowych, to zapewne jako radni powinniśmy bardzo szybko i wnikliwie pochylić się nad problemem celem zwiększenia ilości środków, aby takie sytuacje w przyszłości nie miały miejsca.

Czy kiedykolwiek w przeszłości funkcjonowania MOPS w Płocku miała miejsce taka sytuacja, aby zwalniano pracownika z przyczyn ekonomicznych?

 

/-/ Wioletta Kulpa
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wioletta Maria Kulpa / 2016-02-11 / 901
data publikacji: 
piątek, 12 lutego 2016, godz. 10:43
ostatnia zmiana: 
piątek, 12 lutego 2016, godz. 10:43 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
58 467 974

Stopka