Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych.  OOS - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć kopię:
- zezwolenia na import zwierzęcia do kraju,
albo
- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
albo
- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli,
albo
- innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia

Uwaga: Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.
Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 
opłata za wydanie zaświadczenia:
 17,00 zł
opłata za wpis do rejestru – 26,00 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Oddziału Podatków i Opłat (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zaświadczenie o wpisie do  rejestru

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6, natomiast odbiór decyzji w pok. E-34.

SPRAWĘ PROWADZI: wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:23
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 05 lutego 2018, godz. 12:13 -> historia zmian  (28)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 779 766

Stopka