Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych.  OOS - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY: zgodnie z art. 64 ust. 6  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) do wniosku należy dołączyć kopię:
- zezwolenia na import zwierzęcia do kraju,
albo
- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
albo
- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli,
albo
- innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Uwaga: Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.
Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 
opłata za wydanie zaświadczenia - 
17,00 zł
opłata za wpis do rejestru – 26,00 zł

opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Wydziału Podatków i Księgowości (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
17,00 zł opłata za wydanie zaświadczenia zapłać online
26,00 zł opłata za wpis do rejestru zapłać online
17,00 zł

opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa

zapłać online

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zaświadczenie o wpisie do rejestru

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pok. E-51.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:23
ostatnia zmiana: 
piątek, 14 sierpnia 2020, godz. 13:55 -> historia zmian  (40)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 846

Stopka