Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr  5687/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 września 2006 roku

w sprawie: wniosku Tomasza Benzel o umorzenie kaucji mieszkaniowej naliczonej z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Obr. Westerplatte 3 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128) i  na podstawie § 6 ust. 2 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka  (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz 3420, zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r.) oraz § 6 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Zarządu  Miasta  Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001 r w sprawie pobierania kaucji mieszkaniowych, zmienionej  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 5442/06 z dnia 21 sierpnia 2006 roku, zarządza się co następuje:

§ 1

Nie wyrazić zgody na umorzenie kaucji mieszkaniowej za wynajęcie Panu Tomaszowi Benzel lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 3 w Płocku.

§ 2

Rozłożyć na 6 rat spłatę kaucji mieszkaniowej naliczonej w wysokości 1351,56 zł. z tytułu zawarcia z Panem Tomaszem Benzel umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 3 w Płocku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 5687/06 z dnia 29 września 2006r.
data publikacji: 
wtorek, 10 października 2006, godz. 09:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 10 października 2006, godz. 09:31 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 584

Stopka