Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości skarbu państwa i gminy, dzierżawę.  OPO - 03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Naliczanie wysokości opłat odbywa się w Referacie Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa (dotyczy Skarbu Państwa) lub w Biurze Obrotu Nieruchomościami Gminy (dotyczy Gminy Płock):
-pok. E-44, tel. 24 367 14 77 - dotyczy użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Gminy Płocka.
-pok. E-47
, tel. 24 367 15 02 - dotyczy dzierżawy  gruntów Gminy Płock.
-pok. D-21
, tel. 24 367 14 93 - dotyczy użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.
-pok. D-23, tel. 24 367 14 73 - dotyczy dzierżawy gruntów Skarbu Państwa.

Wysokość czynszu dzierżawnego zapisana  jest w umowie.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Kasa Urzędu Miasta (I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta dochodów Gminy PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Nr konta dochodów Skarbu Państwa PKO Bank Polski: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- użytkowanie wieczyste gruntów i zarząd nieruchomości do 31 marca każdego roku
- czynsz dzierżawny zgodnie z zapisem w  umowie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: brak

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Opłat i Referat Dochodów Podatkowych:
- użytkowanie wieczyste, dzierżawa i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa - pok. 134 C, tel. 24 367 15 25,
- użytkowanie wieczyste  i trwały zarząd nieruchomości Gminy – pok. 45 E, tel. 24 367 15 28,
- czynsz najmu, czynsz dzierżawny Gminy – pok. E-45, tel. 24 367 15 28, 24 367 17 81
- informacje o wpłatach, windykacje – pok. E-45, tel. 24 367 15 28, 24 367 17 81.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

DODATKOWE INFORMACJE:
Ulgi – należności Skarbu Państwa
Ulgi są możliwe tylko na indywidualny wniosek płatnika, które rozpatruje Prezydent Miasta. Obejmują tylko przesunięcia terminów płatności i rozłożenia na raty, przed upływem terminu płatności, t.j. przed 31 marca każdego roku (Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa)

Ulgi – należności  Gminy
Ulgi są możliwe tylko na indywidualny wniosek płatnika, które rozpatruje Prezydent Miasta. Obejmują przesunięcia terminów płatności i rozłożenia na raty, a w szczególnych przypadkach możliwe jest również umorzenie zaległości opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów gminnych.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875).

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 730/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych ze zmianami.

- § 10 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 roku z późniejszymi zmianami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości skarbu państwa i gminy, dzierżawę. OPO - 03.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 22 listopada 2017, godz. 14:45 -> historia zmian  (53)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 789 385

Stopka